Kupując bilet na samolot oczekujesz, że wyruszysz dokładnie o podanej godzinie – dzięki temu wiesz również o której godzinie znajdziesz się na miejscu. Prawdopodobnie wokół tego zaplanowałeś cały swój dzień w miejscu docelowym – a często są to plany wrażliwe czasowo, których nie można przełożyć. Niestety przewoźnik nie wywiązał się z podanych terminów ogłaszając, że samolot jest opóźniony. Niezależnie czy właśnie przez to twoje plany przestały być aktualne, czy możesz je z łatwością zrealizować w inny dzień, masz prawo domagać się odszkodowania za opóźniony lot.

Kiedy to nie jest wina przewoźnika?

Nawet jeżeli od obecności o wybranej godzinie w miejscu docelowym zależała twoja przyszła praca, niestety nie zawsze możesz winić swojego przewoźnika. Odszkodowania za opóźnione loty nie przysługują pasażerom, jeżeli samolot nie mógł dotrzeć na czas lub wyruszyć ze względu na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne. Może to być strajk, który utrudnia realizację usługi bądź też złe warunki pogodowe, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów. Kolejnym czynnikiem jest też nagle i sprawnie zmieniająca się sytuacja polityczna w obecnym lub docelowym państwie. Z kolei jakiekolwiek problemy z samym samolotem (np. techniczne czy dotyczące jego obsługi) należą już do podstaw do uzyskania należnych korzyści finansowych.

Jaka kwota przysługuje za opóźniony lot?

Wszystko jest tak naprawdę uzależnione od liczby kilometrów, które miał pokonać samolot. Jeżeli trasa nie przekraczała 1500 kilometrów nie należy się więcej, niż 250 euro. W przypadku tras liczących od 1501 do 3500 kilometrów jest to już 400 euro. Wszystkie loty powyżej tej liczby wiążą się z odszkodowaniem za opóźnienie wynoszącym aż 600 euro. Jest to najwyższa kwota, jaką można uzyskać, jednak często jej egzekwowanie wiąże się z licznymi przeszkodami.

Znaj swoje prawa

Odszkodowania za opóźnione loty to nie jedyne należne korzyści jakie można uzyskać. Przewoźnik jest zobowiązany do prawidłowego zaopiekowania się pasażerem na czas jego czekania. Dotyczy to między innymi opłacenia posiłków, zapewnienia rozmowy telefonicznej z dowolną osobą (np. pracodawcą), a nawet przygotowania darmowego pokoju w hotelu (jeżeli czekanie wynosi nie mniej niż 24 godziny). Przewoźnik może również wystąpić z ofertą zwrotu kosztów biletów bądź zaproponować inny plan podróży w najbliższym terminie, który musi zostać zaakceptowany przez pasażera. Należy pamiętać, że pisemna zgoda na podróż zgodnie z zaproponowanymi optymalnymi warunkami wiąże się z rezygnacją z odszkodowania za opóźniony lot.

Jakiego rodzaju dokumenty potrzebujesz?

Niestety często przewoźnik sam nie zaproponuje opłacenia hotelu czy posiłku, dlatego najlepiej jest zachować wszystkie rachunki, które później zostaną złożone w ramach reklamacji, wiążącej się z odzyskaniem zapłaconych środków. Istotne jest również posiadanie karty pokładowej oraz pozostałych dokumentów przygotowanych w ramach planowanej podróży. W miarę możliwości odnotuj dokładnie, kiedy samolot wylądował, kiedy pasażerowie zostali wpuszczeni na jego pokład, kiedy maszyna wystartowała, a kiedy dotarliście do miejsca docelowego.

doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu (głownie utrata kończyn, nieodwracalne uszkodzenie narządów wewnętrznych, skomplikowane złamania uniemożliwiające pełny powrót do zdrowia, utrata słuchu, mowy lub wzroku, paraliż, bezpłodność, nieodwracalne zeszpecenie ciała, trwała choroba psychiczna, itp.)

Warto poszukać wsparcia

Samodzielne egzekwowanie odszkodowania jest skomplikowane – zwłaszcza, że wiąże się ze złożeniem szczegółowych dokumentów. A każda nieprawidłowo zapisana informacja bądź brak jakiegokolwiek, ważnego detalu będzie się wiązać z odmową uzyskania należnego odszkodowania za opóźniony lot. W związku z tym warto poszukać wsparcia u profesjonalisty, takiego jak BATALIA.