Z tym problemem spotkało się i nadal zmaga się wiele Polaków, którzy poszukiwali wsparcia finansowego poprzez hipotekę podczas zakupu nieruchomości. Jeżeli kwota przekraczała wartość 80% wielkości zabezpieczenia, banki proponowały nie do końca korzystne dla osoby rozwiązanie. Niestety było ono warunkiem koniecznym dla otrzymania wsparcia finansowego, stanowiąc jednocześnie zabezpieczenie dla banku. Wysokie składki każdego miesiąca oraz wyjawienie faktów, udowadniających że takie umowy były nie do końca zgodne z prawem sprawiły, że dziś wiele osób domaga się zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych w ramach ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW).

W jaki sposób powstał ten problem?

Jak już zostało wspomniane powyżej, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego stanowiły zabezpieczenie dla banków, w sytuacjach gdy nie byliby w stanie uzyskać pełnej wysokości długu od osoby, która „zaciągnęła” kredyt hipotetyczny. Jako, że UNWW jest zawierany pomiędzy bankiem a towarzystwem ubezpieczeniowym, kredytobiorca nie ma możliwości zapoznania się z umową i nie jest w pełni świadom wszystkich zapisanych w niej warunków. W związku z tym nie zdawali sobie sprawy, że to właśnie oni będą musieli spłacać towarzystwu comiesięczne składki w przypadku wypowiedzenia umowy kredytowej. A zazwyczaj są one bardzo wysokie.

Znaj swoje prawa

Niestety kredyt hipoteczny z niskim wkładem własnym jest umową, z której nie można po prostu zrezygnować – klauzula UNWW może zostać usunięta wyłącznie na drodze sądowej. Obecnie można wielokrotnie spotkać się z wiadomościami dotyczącymi kolejnych orzeczeń sądu, na podstawie których kredytobiorcy nie muszą już spłacać kolejnych składek, a nawet otrzymują zwrot wszystkich dotychczasowych kosztów poniesionych w ramach ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Możesz do tych osób dołączyć.

Poszukaj profesjonalnej pomocy

Walka z bankami nigdy nie jest prosta, dlatego nie należy podejmować jej samodzielnie. Od właściwego podejścia do każdej sprawy i indywidualnego rozpatrzenia każdej umowy zależy uzyskanie nawet do kilkunastu tysięcy złotych wraz z zakończeniem spłacania kolejnych składek. Chętnie wspomoże was firma BATALIA, która wielokrotnie przyjmowała już zlecenia dotyczące hipoteki i ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.