Zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym? Odzyskaj odszkodowanie z OC sprawcy, które Ci się należy!

Jesteś osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym, jeżeli:

  • byłeś uczestnikiem ruchu drogowego (szedłeś pieszo, byłeś pasażerem lub kierowcą auta, motoru, roweru, autobusu lub innego środka komunikacji zbiorowej, wsiadałeś lub wysiadałeś z pojazdu, a także gdy byłeś w pojeździe podczas parkowania, postoju, naprawy, garażowania, załadunku, rozładunku, itp.)

  • i z winy innego kierowcy pojazdu mechanicznego (auta, motoru, autobusu, tramwaju, itp.) doznałeś krzywdy lub uszczerbku na zdrowiu.

W praktyce dochodzenie swoich praw często jest skomplikowane i czasochłonne. Odszkodowania komunikacyjne wiążą się z natłokiem formalności oraz trudnymi rozmowami z ubezpieczycielami, co sprawia, że wiele osób poszkodowanych odpuszcza dochodzenie odszkodowania i nie odzyskuje należnych pieniędzy.

Dlatego warto postawić na zlecenie dochodzenia odszkodowania specjalistom takim jak my!

Najpierw wyceniamy Twoją szkodę, następnie w Twoim imieniu negocjujemy z ubezpieczycielem maksymalnie najwyższą wysokość zadośćuczynienia. Zlecając nam dochodzenie Twoich praw, odzyskasz 100% przysługujących Ci pieniędzy!

Możemy zarówno udzielić Ci specjalistycznego wsparcia, jak i reprezentować Cię w trakcie załatwiania wszelkich formalności. Doskonale wiemy, na które przepisy się powołać i z jakich technik negocjacji skorzystać, by z sukcesem przebrnąć dla Ciebie przez proces dochodzenia rekompensaty finansowej z OC sprawcy.

Odszkodowanie z OC sprawcy przysługuje Ci przede wszystkim, gdy w wypadku komunikacyjnym, z winy sprawcy:

  • doznałeś uszkodzenia ciała (głównie złamanie kończyn, zranienie, wstrząśnienie mózgu, uszkodzenie zewnętrznych i wewnętrznych narządów ciała, itp.)
  • doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu (głownie utrata kończyn, nieodwracalne uszkodzenie narządów wewnętrznych, skomplikowane złamania uniemożliwiające pełny powrót do zdrowia, utrata słuchu, mowy lub wzroku, paraliż, bezpłodność, nieodwracalne zeszpecenie ciała, trwała choroba psychiczna, itp.)

  • straciłeś bliską Ci osobę (małżonka, dziecko, rodzica, itp.).

Zatem, odszkodowanie za wypadek komunikacyjny przysługuje Ci zarówno wtedy, gdy doznałeś odwracalnej, jak i nieodwracalnej szkody na zdrowiu oraz w przypadku śmierci bliskiej Ci osoby! Odszkodowanie po wypadku możesz otrzymać także wtedy, gdy sprawca nie był ubezpieczony i nie popełnił przestępstwa ani wykroczenia.

Z odszkodowania komunikacyjnego, które uzyskasz, możesz sfinansować m.in.:

  • koszty leczenia, hospitalizacji i rehabilitacji

  • naprawę uszkodzonego mienia (np.: pojazdu, odzieży i innych przedmiotów)

  • koszty poniesione w związku z utratą pracy i niemożliwością wykonywania dotychczasowego zawodu

  • koszty pogrzebu

  • inne dodatkowe wydatki poniesione w związku z wypadkiem (pobyt w hotelu, koszty dowozu, spóźnienie do pracy).

Posiadasz także prawo do otrzymania renty stałej lub czasowej oraz rekompensaty szkód moralnych, bólu i cierpienia.

Dlatego warto dochodzić swoich praw! Skontaktuj się z nami, jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich został poszkodowany w wypadku komunikacyjnym i zleć nam dochodzenie odszkodowania.