Jeżeli straciłeś bliską osobę w wypadku, masz prawo domagać się rekompensaty pieniężnej za poniesione straty i cierpienie.

Jednak procedura dochodzenia swoich praw często jest skomplikowana i czasochłonna. Wiele osób otrzymuje tylko niewielką część należnego im zgodnie z prawem odszkodowania lub zadośćuczynienia. Dlatego oferujemy fachową pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

Pytasz, w jaki sposób możemy Ci pomóc?

Otóż, zapewniamy m.in.:

 • specjalistyczne doradztwo
 • pomoc w kompletowaniu i wypełnianiu niezbędnych dokumentów
 • pomoc w negocjacjach z ubezpieczycielami.

Maksymalnie ułatwiamy Ci odzyskiwanie odszkodowań – przebrnięcie przez złożone procedury urzędnicze, sądowe i ubezpieczeniowe. Wiemy, które czynniki wpływają na podwyższenie kwoty zadośćuczynienia. Pomagamy tak, że otrzymujesz 100% przysługujących Ci pieniędzy.

Odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym przysługuje Ci przede wszystkim, jeżeli:

 • jesteś najbliższą osobą zmarłego (małżonkiem, partnerem, rodzicem, dzieckiem, rodzeństwem, a także ciotką, kuzynem, zięciem, teściem, pasierbicą, czy w inny sposób spokrewniony lub spowinowacony ze zmarłą osobą)

 • doznałeś krzywdy (materialnej, psychicznej lub moralnej) w wyniku śmierci bliskiej Ci osoby w wypadku

 • odczuwasz ogromny ból, pustkę życiową, żal, tęsknotę

 • w wyniku utraty bliskiej osoby pogorszyła się sytuacja materialna Twojej rodziny.

Zgodnie z prawem możesz otrzymać m.in.:

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznane krzywdy
 • odszkodowanie za śmierć
 • zwrot kosztów pogrzebu
 • rentę czasową lub bezterminową.

Rekompensata pieniężna przysługuje Ci także wtedy, gdy sprawca wypadku nie posiadał ubezpieczenia OC.

Każde roszczenie rozpatrywane jest indywidualnie, gdyż każda sprawa jest inna. Wysokość świadczenia zależy m.in. od:

 • wieku poszkodowanego
 • stopnia pokrewieństwa
 • stopnia krzywdy, który wynika z utraty określonej pomocy, wsparcia emocjonalnego i materialnego
 • długotrwałości i stopnia bólu i cierpienia po utracie bliskiej osoby.

Skontaktuj się z nami, a dowiesz się, jaka kwota pieniędzy przysługuje Ci za śmierć bliskiej osoby. Mamy wieloletnie doświadczenie w odzyskiwaniu odszkodowań za śmierć w wypadku samochodowym i pomożemy Ci przebrnąć przez skomplikowane procedury.